Instalowanie certyfikatów bezpieczeństwa staje się powoli koniecznością nawet w przypadku niewielkich, hobbystycznych stron i blogów. Ich zakup wiąże się jednak z pewnymi kosztami, które chociaż nie należą do najwyższych, to jednak z punktu widzenia przeciętnego właściciela małego portalu mogą być zbędnym wydatkiem, natomiast godnym rozważenia substytutem ich płatnej wersji wydają się być darmowe certyfikaty SSL. Czy rzeczywiście są one dobrym wyborem?

Jak ulepszyć stronę główną?

Owszem, bezpłatne certyfikaty mogą być doskonałym rozwiązaniem, szczególnie dla właścicieli prostszych stron o mniejszych zasięgach. Chociaż ich instalacja wiąże się z pewnymi niedogodnościami (m.in. koniecznością ich cyklicznego odnawiania co kilka tygodni) to jednak stanowią ciekawą alternatywę dla tych, którzy nie chcą dokonywać zakupu komercyjnych usług tego typu. Czym różnią się od swoich komercyjnych odpowiedników? Głównie tym, że w przypadku złamania klucza szyfrującego nie uzyskamy żadnego odszkodowania, mogącego pokryć koszty szkód poniesionych z tego tytułu.